ข้อมูลสายส่งนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลสายส่งนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 1
1. บจก.เทียนขำ แดรี่ส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
4. สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
5. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
6. สหกรณ์ไทยมิลค์
7. หจก.กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเขื่อนป่าสัก
ข้อมูลสายส่งนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 2
1. บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
3. บริษัท ภูมอมิลค์ จำกัด
4. สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
6. สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
7. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด
8. บริษัท วารินมิลล์ จำกัด
9. สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด
10. บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด
11. บริษัท ธวัชฟาร์ม จำกัด
12. สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด
13. สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด
14. บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด
ข้อมูลสายส่งนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 3
1. ศูนย์รวมนมสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร
2. บริษัท เอฟเอมเอสฟู้ดส์ จำกัด
3. บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัด
4. บริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จำกัด
5. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด
6. บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ จำกัด
7. โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
10. สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด
11. อุดรแดรี่ฟูดส์
ข้อมูลสายส่งนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 4
1. บริษัทโกลด์มิลค์ จำกัด
2. บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด
3. บริษัท พิษณุโลกโกลด์มิลค์ จำกัด
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพนด้า แดรี่ฟู้ด
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
6. บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
9. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
11. บริษัท เชียงใหม่เฟรซมิลค์ จำกัด
12. สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด
13. สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด
ข้อมูลสายส่งนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 5
1. สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราบ จำกัด
2. ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด
3. บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสง แดรี่ พลัส 915
5. บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด
6. ฟาร์มชินบัญชร
7. บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (นครศรีธรรมราช)
8. บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (ราชบุรี)
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด
10. สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด
11. สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
12. รายชื่อผู้รับจ้างขนส่งจังหวัดพัทลุง
13. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด
14. บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด
15. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
16. หจก.กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ
17. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด
18. สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้