ข้อมูลสายส่งนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลสายส่งนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่ม 1
1. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด
2. บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3. บริษัท เทียนขำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
4. ศูนย์ผลิตนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
6. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด
7. โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
8. บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จำกัด
9. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
ข้อมูลสายส่งนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่ม 2
1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
2. บริษัท ธวัชฟาร์ม จำกัด โรงงานจังหวัดระยอง
3. บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด
4. สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด (1)
5. สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด (2)
6. บริษัท วาริน มิลล์ จำกัด
7. สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด
8. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด
9. สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด
ข้อมูลสายส่งนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่ม 3
1. บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัด
2. บริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จำกัด
3. โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
5. บริษัท อุดรแดรี่ดูดส์ จำกัด
6. บริษัท จงณัฏฐ์ จำกัด
7. สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด
8. สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด
9. ศูนย์รวมนมสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร
10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
11. บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ จำกัด
12. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด
13. สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด
ข้อมูลสายส่งนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่ม 4
1. สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด
2. สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด
3. บริษัทโกลด์มิลค์ จำกัด
4. บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด
5. บริษัท พิษณุโลกโกลด์มิลค์ จำกัด
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพนด้า แดรี่ฟู้ด
7. โรงแปรรูปนมสดพาสเจอร์ไรส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
8. บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
10. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน)
11. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
12. บริษัท เชียงใหม่เฟรซมิลค์ จำกัด
13. สำงานงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
ข้อมูลสายส่งนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่ม 5
1. สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสง แดรี่ พลัส 915
3. บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด
4. บริษัท ฟาร์มชินบัญชร9 จำกัด
5. บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (นครศรีธรรมราช)
6. บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (ราชบุรี)
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด
8. สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด
9. สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
10. สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
11. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
12. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด
13. บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด
14. หจก.กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ
15. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด
16. สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้
17. ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด
18. บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี จำกัด
19. สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด
20. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี