รายละเอียดผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน (แบบ นร.5) ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มพื้นที่ 1 - สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด
  - บริษัท ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นมจำกัด 
  - สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
  - บริษัทที.ดี. แดรี่ส์ จำกัด
  - บริษัท พญาเย็น แดรี่ส์ จำกัด
  - บจก.เทียนขำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น
  - ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
  - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
  - สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
   
กลุ่มพื้นที่ 2 - บริษัท แดรี่มิลค์ 2020 จำกัด
  - บริษัท คันทรีเฟรช จำกัด
  - บริษัท วารินมิลค์ จำกัด
  - บริษัทแมรี่แอนด์แดรี่ส์ จำกัด
  - บริษัท ธวัชฟาร์ม จำกัด
  - สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด
  - สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด
  - บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด
  - สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด
  - บริษัท ภูมอมิลค์ จำกัด
  - โรงงานแปรรูปนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัย์
  - สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด
  - สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด
  - บริษัท วันเดอร์มิลค์แอนด์แดรี่ จำกัด
  - สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด
  - สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
  - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
  - สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด
  - บริษัท ก้าวแรก แดรี่ จำกัด
  - บริษัท เขาใหญ่เฟรชมิลค์ จำกัด
   
กลุ่มพื้นที่ 3
- บริษัทแมรี่แอนด์แดรี่ส์ จำกัด
  - บริษัทแมรี่แอนด์แดรี่ส์ จำกัด (ปากช่อง)
  - บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัด
  - บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ จำกัด
  - บริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จำกัด
  - บริษัท ทีเอฟเอมเอสฟู้ดส์ จำกัด
  - บจก.เทียนขำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น (สำนักงานสาขาจังหวัดขอนแก่น)
  - ศูนย์รวมนมสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร
  - โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
  - สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด สาขาหนองบัวลำภู
  - สหกรณ์โคนมวานิชภูมิ จำกัด
  - สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด
  - สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด
  - สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด
  - องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
  - บริษัท อุดรแดรี่ฟูดส์ จำกัด
   
กลุ่มพื้นที่ 4
- วิทยาลัยเกษตรนครสวรรค์
  - วิทยาลัยเกษตรอุทัยธานี
  - บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด
  - อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (สุโขทัย)
  - หจก.แพนด้า แดรี่ฟูดส์
  - บริษัท บุญเกียรติ ไอศกรีม จำกัด
  - มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
  - บริษัท พิษณุโลกโกล์ดมิลค์ จำกัด
  - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
  - สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด
  - บริษัท ภัทรฟูดส์ จำกัด
  - บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
  - บริษัท ศรีเทพ แดรี่ จำกัด
  - สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด
  - สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน
   
กลุ่มพื้นที่ 5
- สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
  - สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด (จ.นครปฐม)
  - สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด(ศูนย์จ.กาญจนบุรี)
  - หจก.กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ
  - ฟาร์มชินบัญชร จำกัด
  - บริษัทแมรี่แอนด์แดรี่ส์ จำกัด
  - สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
  - บริษัทสุราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด
  - บริษัทโรงงานผลิตนมแปรรูป (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำกัด
  - สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด
  - สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด
  - สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
  - บริษัท ฟาร์มชินบัญชร9 จำกัด
  - สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด
  - บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด
  - บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด
  - บริษัท ออลซีซัน คิงดอม จำกัด
  - องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)ภาคใต้
  - บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี จำกัด
  - บริษัท ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัด
  - สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด
  - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสง แดรี่ พลัส
  - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
  - ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด
  - สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด