จำหน่ายน้ำเชื้อสุกร

หน่วยงานในสังกัดที่ให้บริการ เปิดให้บริการทุกวัน
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี

วันจันทร์-วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ยกเว้นช่วงพักกลางวัน 12.00 น. ถึง 13.00 น.

 

วันหยุดราชการ  : เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ทีศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี โทร.032-389-694