สมุดพ่อพันธุ์ (Sire Summary)

 

ประจำปี 2563        
       
 ประจำปี 2562  ประจำปี 2561 ประจำปี 2560 ประจำปี 2559 ประจำปี 2558
ประจำปี 2557 ประจำปี 2556 ประจำปี 2555 ประจำปี 2554 ประจำปี 2553
ประจำปี 2552 ประจำปี 2551  ประจำปี 2550  ประจำปี 2549 ประจำปี 2547